To pytanie zadaje sobie pewnie większość rodziców, szczególnie w sytuacji gdy zostają rodzicami po raz pierwszy. Odpowiedź na pewno nie jest prosta, ale warto się nad nią chwilę zastanowić.

Mały człowiek przychodzi na świat, którego nie zna i nie wie, co go tu czeka – to od nas dorosłych zależy, czy będzie czuł się bezpiecznie, czy to nowe miejsce mu się spodoba.  Od pierwszych dni życia dziecka kształtują się jego więzi emocjonalne. To bardzo ważny i trudny jednocześnie proces – od niego bowiem zależy jak nasze dziecko będzie funkcjonować w swoim dorosłym życiu.  Dziecko kochane – będzie się czuło akceptowane, natomiast w dziecku opuszczonym zacznie rozwijać się syndrom odrzucenia i braku akceptacji – siebie i innych.  Aby zbudować poprawne relacje z dzieckiem i wpłynąć pozytywnie na jego rozwój emocjonalny warto zastosować parę skutecznych i sprawdzonych rad:

 –  rozmawiaj z dzieckiem – to najlepszy sposób uspokojenia go i nawiązania relacji;  z dzieckiem należy dużo rozmawiać, do dziecka należy dużo mówić, ale przede wszystkim interesować się tym co ono ma do powiedzenia – nawet gdy jego mowa ogranicza się do wypowiadania pojedynczych sylab

 –  odpowiadaj na jego gaworzenie – nauczy się, że jest słuchane

 –  przytulaj dziecko i okazuj mu miłość – to w szczególny sposób wpływa na rozwój emocjonalny – dziecko czuje, że jest kochane

 –  czytaj i śpiewaj dziecku – pobudzi to jego wrażliwość, pomoże także nawiązać jeszcze bliższe więzi

 –  odtwarzaj dziecku łagodną i spokojną muzykę – od lat wiadomo, że łagodzi ona obyczje

 –  baw się razem z dzieckiem – to kształtuje wasze relacje, ma także walory edukacyjne

 –  nie krzycz i nie kłóć się przy dziecku – rozwązuj problemy małżeńskie bez obecności dziecka;  nawet bardzo małe dzieci wyczuwają napięcie i przykre emocje swoich rodziców – przeciągająca się sytuacja konfliktu małżeńskiego ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka

To zupełnie podstawowe zasady jakimi powinni kierować się rodzice dziecka od pierwszych chwil jego życia.