Izabella Tuczyńska

Izabella Tuczyńska jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje na Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi psychoterapię z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a w przypadku psychoterapii dzieci również z ich rodzinami. Wykonuje diagnostykę różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, a także pełną diagnostyką neuropsychologiczną pacjentów.

 
Specjalizacja Psychologia, psychoterapia behawioralno-poznawcza
Konsultacje
 • Konsultacja psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia dzieci
 • Psychoterapia młodzieży
 • Grupy wsparcia
Godziny przyjęć
 • Czwartek 16:00-19:00

Izabella Tuczyńska oferuje konsultacje psychologiczne a także psychoterapie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci,młodzieży i młodych dorosłych
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym
 • Pełna diagnostyka neuropsychologiczna
 • Terapia zaburzeń lękowych, nastroju oraz zaburzeń związanych ze stresem, manifestujących się objawami somatycznymi.
 • Praca z dziećmi z psychogennym tłem zaburzeń funkcjonowania zwieraczy