Mgr. MONIKA  ANNA  SZYMAŃSKA  specjalista I stopnia psychologii klinicznej 

badania psychologiczne  i porady dla dorosłych , dzieci i młodzieży

psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych dla kandydatów ubiegających się o posiadanie broni,  a także o stanowiska sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych