Lek. med. ANDRZEJ GĘBALA  specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

specjalizacja I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii -  od 2004 roku

20- letni staż pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie w Oddziale Kardiologii z Intensywną Terapią - na stanowisku starszego asystenta

wieloletni staż pracy w poradniach kardiologicznych - Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna ul. Batorego, DIAB&COR, AMICOR, REVITA